Споживач фінансових послуг-фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежно професійною діяльністю. Товариство турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищенні. З цією метою ми надаємо послуги лише з дотриманням законодавства, що регулює захист прав споживачів фінансових послуг. Основні нормативно-правові акти, які регулюють захист прав споживачів фінансових послуг:

 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 • Закон України «Про захист прав споживачів».

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг Клієнта (споживчі фінансові послуги): Скарга- звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органами місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб. Скарга може бути усною або письмовою. Усна скарга викладається Клієнтом на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку. Клієнт має право скаргу в письмовій формі. Скарга розглядається та вирішується відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про інформацію». Скарга Клієнта має містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • місце проживання та засоби зв’язку;
 • суть скарги.

Письмова скарга має бути підписана заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронній скарзі також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронної скарги не вимагається. Товариство має право повернути Клієнту скаргу без розгляду, якщо:

 • скарга оформлена без дотримання законодавчих вимог і не містить обов’язкової інформації;
 • скарга без зазначення місця проживання, не підписана автором (авторами), а також така з якої неможливо встановити авторства;
 • повторне звернення не містить нової інформації по суті порушеного питання, за умови, що Товариство надало обґрунтовану відповідь на попереднє звернення;
 • В інших випадках, передбачених законом.

  Реквізити органів, які здійснюють державне регулювання з питань захисту прав споживачів:

 • Національний банк України
 • Адреса: — Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. — Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601
 • Телефон для зв’язку громадян: 0-800-505-240
 • Інформація щодо захисту прав споживачів на сторінці НБУ за цим посиланням.

Орган з питань захисту прав споживачів: